Thông tin tài liệu


Title: Quản trị hoạt động bán hàng đối với sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PVI Đông Đô
Authors: Kiều, Vĩnh Long
Nghd.: TS Trần Thị Thập
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1036
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Kieu Vinh Long.pdf
      Restricted Access
    • Size : 368,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)