Thông tin tài liệu


Title: Phát triển thương hiệu Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Authors: Ong, Thị Vân Anh
Nghd.: GS.TS Bùi Xuân Phong
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1011
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Ong Van Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 340,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)