Browsing by Author Văn, Quang Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 2016.03.09.Tom tat LVCH_SauBaoVe_VQDung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Văn, Quang Dũng;  Advisor: TS. Trương Trung Kiên (2016)

  • Luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Giới thiệu chung. Chương này đưa ra những khái quát chung về hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten và giới thiệu kiến thức cơ bản về các mô hình kênh truyền trong hệ thống MIMO nói chung đã được nghiên cứu. Chương 2: Mô hình kênh trong hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá đặc tính kênh truyền trong hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten.