Browsing by Author TS. Hà Hải Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • Tóm Tắt Luận văn.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Ân;  Advisor: TS. Hà Hải Nam (2014)

  • Luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu mạng Ad-hoc không dây và vấn đề cấp phát tài nguyên. Chương 2: Trình bày nội dung nghiên cứu về một số bài toán cấp phát tài nguyên trong Ad-hoc không dây, cụ thể là: bài toán định tuyến, bài toán lập lịch, bài toán đa dạng hóa đường dẫn trong mạng Ad hoc không dây. Chương 3: Trình bày một số công cụ có thể sử dụng cho mô phỏng mạng Ad-hoc không dây gồm OMNeT++, Contiki, Atarraya, NS2 và một số kết quả mô phỏng thử nghiệm minh họa cho bài toán định tuyến AODV và DSR mạng Ad hoc không dây; bài toán lập lịch cấp phát băng thông với các cơ chế lập lịch FIFO, Round Robin, CIOS.

  • Tom Tat Luan Van.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thủy;  Advisor: TS. Hà Hải Nam (2016)

  • Luận văn kết cấu gồm 3 chương : Chương 1 - Tổng quan về hệ thống vi dịch vụ ; Chương 2 - Giải pháp mô hình hóa hệ phân tán với kiến trúc vi dịch vụ ; Chương 3 - Cài đặt và thử nghiệm