Browsing by Author TS. Đặng Thị Việt Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • TOM TAT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Việt;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2015)

 • luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về hoạt động chăm sóc khách hàng trong ngân hàng. Chương 2: Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Agribank. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Agribank.

 • tom tat Dao Thuy Nga.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thúy Nga;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2015)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về truyền thông marketing và ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Chương 2: Thực trạng về hoạt động truyền thông marketing đối với các ngành đào tạo mới của Trường Đại học Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing cho các ngành đào tạo mới của trường Đại học Hải Dương

 • Tom tat Luan Van Nguyen Van Thu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thụ;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2021)

 • Luận văn kết cấu gồm ba chương: Chương 1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp; Chương 2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Ninh Bình giai đoạn 2017-2020; Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Ninh Bình.

 • Tóm tắt_ Hoàng Thị Mai Duyên_Luận văn tốt nghiệp_ Lớp M20CQQT01-B.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Mai Duyên;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Phước; TS. Đặng Thị Việt Đức (2022)

 • 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu: Luận văn dự kiến sẽ thu thập dữ liệu theo phương pháp sau: - Quan sát thực địa: Dựa trên điều kiện của bản thân đang công tác tại Phòng kế toán Kế hoạch, TTKD VNPT – Hải Dương. - Phương pháp nghiên cứu định tính: Phỏng vấn chuyên sâu đội ngũ lãnh đạo, quản lý. - Phương pháp nghiên cứu tại bàn: Thu thập dữ liệu thứ cấp qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo hoạt động nhân sự tại TTKD VNPT – Hải Dương, văn bản quy trình quy định của Tập đoàn và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.. 5.2. Phương pháp xử lý số liệu: - Dữ liệu thu thập được thống kê, tính toán, tổng hợp, so sánh. - Sử dụng phần mềm tính toán Microsoft Excel để xử lý những dữ liệu thu t...

 • TTLV Nguyễn Văn Thái.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thái;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2021)

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 : Những vấn đề chung về năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của dịch vụ thông tin di động; Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của dịch vụ di động Vinaphone trên địa bàn Bắc Giang; Chương 3 : Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho dịch vụ di động Vinaphone trên địa bàn Bắc Giang

 • Tóm tắt _ nguyễn quang huy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2021)

 • Luận văn được cấu thành làm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức trong tổ chức. Chương 2: Thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT Bắc Giang. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức tại VNPT Bắc Giang

 • tom tat luan van phuong anh _chinh sua_ _2_.doc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Phương Anh;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2019)

 • luận văn bao gồm ba chương: Chương I: Một số vấn đề về BHXH và quản lý tài chính BHXH. Chương II: Thực trạng quản lý tài chính tại BHXH TP Hà Nội .Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại BHXH TP Hà Nội

 • Tóm tắt lv_final_QTDADTVNPTHD_Đỗ Thị Thanh Hường.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Hường;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Phước; TS. Đặng Thị Việt Đức (2022)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số lý luận chung về dự án đầu tư và quản trị dự án đầu tư Chương 2: Thực trạng quản trị dự án đầu tư tại Viễn thông Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị dự án đầu tư tại Viễn thông Hải Dương

 • Tóm tắt luận văn A5-1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2020)

 • Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể gồm: - Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề chung về dữ liệu thay thế và hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng - Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

 • NGUYỄN THÚY HẰNG. tom tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Hằng;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2016)

 • Luận văn gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tế về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại