Browsing by Author Nguyễn, Thị Hương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 2021.Thảo.Tóm tắt luận án.pdf.jpg
  • Disseration


  • Authors: Nguyễn, Thị Hương Thảo;  Advisor: PGS.TS. Vũ, Văn San; TS. Nguyễn, Ngọc Minh (2021)

  • Nội dung nghiên cứu của luận án tập trung vào các nội dung sau: - Đề xuất các phương pháp mới nhằm cải thiện hiện năng nén cho mã hóa video phân tán bao gồm phương pháp được thực hiện tại phía mã hóa và nhóm các phương pháp thực hiện tại phía giải mã. - Đề xuất các kỹ thuật tạo thông tin phụ trợ mới để cải thiện hiệu năng nén cho mã hóa video phân tán liên lớp.