Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Xử lý ảnh và video
Authors: Vũ, Hữu Tiến
Phí, Công Huy
Nguyễn, Thị Hương Thảo
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2081
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

88

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang XL Anh & Video.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)