Browsing by Author GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • tom tat vu thi hang.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Hằng;  Advisor: GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn (2015)

  • Nội dung luận văn có kết cấu 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12