Browsing by Author : PGS.TS Lê Hữu Lập

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LUAN VAN TOM TAT _ BUI BINH.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Văn Bình;  Advisor: : PGS.TS Lê Hữu Lập (2017)

  • Luận văn gòm 3 chương: Chương 1 Giới thiệu về mật mã và hệ mã hóa công khai RSA. Chương 2 Ứng dụng thuật toán trong hệ mật mã RSA để xây dựng và xác thực chữ ký điện tử. Chương3 Xây dựng và thử nghiệm ứng dụng chữ ký điện tử