Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số phương án tăng doanh thu cho dịch vụ nhạc chờ Funring của Mobifone
Authors: Trịnh, Bá Quyền
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Minh Dân
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/982
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Trinh Ba Quyen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 299,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)