Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán chuyển câu SQL từ chương trình nguồn sang AQL
Authors: Phạm, Quỳnh Điệp
Nghd.: PGS.TS Lê Huy Thập
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/979
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Phạm Quynh Điep.pdf
      Restricted Access
    • Size : 487,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)