Thông tin tài liệu


Title: An toàn thông tin trong giải pháp điện toán đám mây áp dụng cho doanh nghiệp chứng khoán tại Việt Nam
Authors: Vương, Quốc Huy
Nghd.: GS.TS Nguyễn Thúc Hải
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/958
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Vuong Quoc Huy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 434,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)