Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các biện pháp bảo mật cho ứng dụng web xây dựng trên môi trường .NET Framework
Authors: Phạm, Thị Thúy Quỳnh
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Linh Giang
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/957
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Pham thi Thuy Quynh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 373,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)