Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật điện toán đám mây và khuyến nghị áp dụng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Duy Dương
Nghd.: TS Nguyễn Trọng Đường
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/953
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Duy Duong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 542,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)