Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ dựa trên PARLAY/OSA cho mạng hội tụ công nghệ thông tin và viễn thông
Authors: Đỗ, Quốc Anh
Nghd.: TS Hà Hải Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/944
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV DO Quoc Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 741,93 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)