Thông tin tài liệu


Title: Tiếp cận khai phá dữ liệu văn bản và thử nghiệm ứng dụng phương pháp Naive Bayse trong bộ lọc thư rác tự động
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Bá Tường
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/921
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Thi Thanh Tâm.pdf
      Restricted Access
    • Size : 530,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)