Thông tin tài liệu


Title: Phân tích dữ liệu trực tuyến phục vụ giảng dạy tại trường Đại học Chu Văn An, Hưng Yên
Authors: Trần, Thị Bích Thủy
Nghd.: PGS.TS Đỗ Trung Tuấn
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/915
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Trần Thị Bích Thủy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 778,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)