Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương án triển khai các dịch vụ IMS trên mạng xã hội
Authors: Bùi, Thị Thu Huế
Nghd.: TS Nguyễn Trung Kiên
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/895
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Bui Thi Thu Hue 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)