Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển khung phần mềm hệ thống tích hợp các phần mềm tại Bưu cục giao dịch tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam - VNPOST
Authors: Vũ, Nam Cường
Nghd.: TS Hồ Khánh Lâm
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/893
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV VuNamCuong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)