Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp bảo mật dữ liệu hiệu quả trong điện toán đám mây
Authors: Chu, Hải Hà
Nghd.: TS Vũ Ngọc Phàn
Issue Date: 2013
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/886
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Chu Hai Ha 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 836,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)