Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp bảo mật cho cơ chế đăng nhập một lần ứng dụng trong hệ phân tán
Authors: Phạm, Tuấn Dũng
Nghd.: TS Hoàng Xuân Dậu
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/878
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Pham Tuan Dung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 416,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)