Thông tin tài liệu


Title: An ninh và bảo mật trong Public Cloud Computing
Authors: Đào, Ngọc Thành
Nghd.: GS.TS Nguyễn Thúc Hải
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/868
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

65

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Dao Ngoc Thanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 467,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)