Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu IMS và giới thiệu về nhóm dịch vụ giàu nội dung (Rich Communication Suite) trên nền NGN IMS của VNPT
Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy
Nghd.: TS Hoàng Văn Võ
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/861
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV PTT Thuy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)