Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng ứng dụng mã hóa Video SVC/H.264 cho truyền tải Video trên hệ thống thông tin di động LTE
Authors: Nguyễn, Quốc Chính
Nghd.: TS Nguyễn Thị Hằng Nga
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/829
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LVThS Nguyen Quoc Chinh 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 712,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)