Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng kỹ thuật lập trình hướng ASPECT vào mô hình định hướng phát triển các ứng dụng WEB phổ biến
Authors: Nguyễn, Hữu Dương
Nghd.: GS.TSKH Nguyễn Ngọc San
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/826
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT luan van. Ng H Dương.pdf
      Restricted Access
    • Size : 369,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)