Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp Femtocell cho mạng thông tin di động 3G
Authors: Trần, Mạnh Đạt
Nghd.: TS Vũ Trường Thành
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/822
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Tran Manh Dat 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)