Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ mạng IP và ứng dụng nâng cao chất lượng trong dịch vụ Video Conference
Authors: Lê, Hồng Chung
Nghd.: GS.TS Nguyễn Thúc Hải
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/820
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV. Le Hong Chung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 483,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)