Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu và triển khai hệ thống chứng thực khóa công khai sử dụng gói phần mềm mã nguồn mở EJBCA ứng dụng trong các giao dịch thương mại điện tử
Authors: Nguyễn, Ngọc Điệp
Nghd.: TS Phạm Thế Quế
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/819
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV NNgoc Điệp.pdf
      Restricted Access
    • Size : 967,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)