Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát cảnh báo và hỗ trợ xử lý cho điều hành mạng viễn thông tự động cấp tỉnh
Authors: Trần, Công Thành
Nghd.: PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/817
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Tran Cong Thành.pdf
      Restricted Access
    • Size : 452,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)