Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu Kiến trúc hệ thống mạng và bảo mật Trung tâm dữ liệu áp dụng cho ABBANK
Authors: Đào, Văn Ngọc
Nghd.: TS Đặng Hoài Bắc
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/812
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV ThS.DV Ngoc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 318,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)