Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường truyền vào hiệu năng TCP trong mạng WLAN
Authors: Đoàn, Thùy Dương
Nghd.: PGS.TS Hoàng Đăng Hải
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/810
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TomTat LVThS. Doan Thuy Duong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 533,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)