Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng công cụ kiểm thử tự động trong Kiểm thử phần mềm
Authors: Mai, Thị Nhi
Nghd.: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/805
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 04. Tom tat Luan van_Mai Thi Nhi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)