Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về an toàn trong IPTV
Authors: Chu, Xuân Trường
Nghd.: GS.TSKH Nguyễn Ngọc San
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/799
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Chu Xuan Truong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 207,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)