Thông tin tài liệu


Title: Giao thức liên mạng máy tính an toàn IPSec và các giao thức trao đổi khoá ứng dụng trong bảo mật thông tin kinh tế xã hội
Authors: Nguyễn, Đức Thọ
Nghd.: PGS.TS Lê Mỹ Tú
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/795
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Nguyen Duc Tho.pdf
      Restricted Access
    • Size : 458,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)