Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phân chia theo mã trong truyền thông quang không dây
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Nghd.: TS Đặng Thế Ngọc
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/792
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Nguyen Van Tien.pdf
      Restricted Access
    • Size : 849,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)