Thông tin tài liệu


Title: Dịch vụ RICH COMMUNICATION SUIT và đề xuất phương án triển khai trên mạng IMS của VNPT
Authors: Trương, Quế Thanh
Nghd.: TS Đặng Đình Trang
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/784
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Trương Quế Thanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)