Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của VNPT Hà Nội
Authors: Đoàn, Tiến Dũng
Nghd.: PGS.TS Lê Hữu Lập
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/774
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

70

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom Tat LV ThS Đoan Tien Dung 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 496,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)