Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu SAAS trong điện toán đám mây và áp dụng vào bài toán cập nhật tọa độ các trạm BTS tại Viễn thông Hà Nội
Authors: Nguyễn, Trần Toàn
Nghd.: PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/773
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Nguyen Tran Toan 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 335,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)