Thông tin tài liệu


Title: Chất lượng dịch vụ mạng IP và các đề xuất áp dụng cho VNPT Hà Nội khi triển khai cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên nền IP
Authors: Trần, Hữu Hân
Nghd.: TS Nguyễn Tất Đắc
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/767
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Tran Huu Han 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 496,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)