Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp giám sát phân tích thông tin ra vào hệ thống mạng doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Xuân Trường
Nghd.: TS Trịnh Anh Tuấn
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/765
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Nguyen xuan Truong 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 478,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)