Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin (INFORMATION RETRIEVAL)
Authors: Nguyễn, Thị Bích Phương
Nghd.: PGS.TS Từ Minh Phương
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/763
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV Nhuyen Thi Bich Phuong 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 373,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)