Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các chuẩn mã hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động
Authors: Phạm, Thị Huyên
Nghd.: TS Vũ Văn Thỏa
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/752
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tóm tắt LV Ths Phạm Thị Huyên 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 526,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)