Thông tin tài liệu


Title: Lựa chọn mô hình, công nghệ và giải pháp ICT ứng dụng cho nông thôn vùng Đông Bắc
Authors: Nguyễn, Thế Nhiệm
Nghd.: TS Trần Thiện Chính
Issue Date: 2012
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/730
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tóm tắt LV Ths Nguyễn Thế Nhiệm 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 413,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)