Thông tin tài liệu


Title: Proxy MIPv6 và ứng dụng trong quá trình chuyển giao trong mạng di đông 3G WCDMA/UMTS
Authors: Văn, Thị Ngân
Nghd.: TS Lê Nhật Thăng
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/728
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

2048

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tóm tắt LV THs Văn THị ngân 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 602,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)