Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu triển khai dịch vụ truyền hình ra nước ngoài qua mạng Internet
Authors: Nguyễn, Nhật Thanh
Nghd.: TS Nguyễn Quý Sỹ
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/705
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Nguyen Nhat Thanh 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 759,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)