Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống thông tin di động thế hệ 4 LTE-Advanced
Authors: Lê, Thanh Bình
Nghd.: PGS.TS Phạm Minh Hà
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/704
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Le Thanh Binh 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 655,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)