Search

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Đình Sơn (2021)

  • Nội dung giáo trình này thì liên quan đến thiết kế đồ hoạ, thiết kế tương tác, các nguyên lý cơ bản trong thiết kế, và quy trình cơ bản để sản xuất sản phẩm đồ hoạ.