Search

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Lê, Thị Ngọc Phương; Nguyễn, Thị Chinh Lam (2021)

  • Bài tập thuế và Kế toán thuế được xây dựng dựa trên hệ thống các câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi nhận định đúng sai có giải thích, các bài tập có lời giải và bài tự thực hành trải đều cho các nội dung của các loại thuế. Điều này sẽ giúp cho người học củng cố được phần kiến thức lý thuyết, thông qua các bài tập giải mẫu để tự tìm hiểu, nghiên cứu với các bài tập cùng loại.