Search

Current filters:
Current filters:
Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Bùi, Xuân Phong; Phan Tú Anh; Nguyễn Thanh Nga (2021)

  • Nội dung bài giảng gồm 4 chương đề cập những kiến thức thiết thực về Lập và thẩm định dự án đầu tư. Trong đó chương 1 trình bày về đầu tư và dự án đầu tư; chương 2 trình bày về lập một dự án đầu tư; chương 3 trình bày về thẩm định dự án đầu tư; chương 4 trình bày về đấu thầu dự án đầu tư.