Thông tin tài liệu


Title: Lập và Thẩm định dự án đầu tư
Authors: Bùi, Xuân Phong
Phan Tú Anh
Nguyễn Thanh Nga
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung bài giảng gồm 4 chương đề cập những kiến thức thiết thực về Lập và thẩm định dự án đầu tư. Trong đó chương 1 trình bày về đầu tư và dự án đầu tư; chương 2 trình bày về lập một dự án đầu tư; chương 3 trình bày về thẩm định dự án đầu tư; chương 4 trình bày về đấu thầu dự án đầu tư.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2607
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

70

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_Lập và thẩm định DADT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)